NEWS

Top
 

ID Lube® CheckService

Приоритетна цел на фирмата е доволният клиент и това се постига, както чрез специализиран и висококвалифициран персонал, така и чрез развитието на специални иновативни продукти и услуги на високо качество. В основата на тази фирмена философия, LPC разви специално за маслата Cyclon – ID Lube® Checksystem, която предлага качествен контрол на всички употребявани в различни приложения масла, по молба на клиента.

Създадено е специално за клиентите от промишлената и морската сфера и фокусира върху това, от което се нуждае повече съответният пазар – Надеждността.

Фирмената програма за анализ на масла втора употреба IDLube ®check има възможността да определи замърсяването или съществуването на частици, които износват метала вътре в маслото, преди проблемът да доведе до прекъсване на функционирането на машините.

Програмата за анализ на употребявани масла IDLube ® check, дава възможността да се проследи ефективността на двигателите и машинното оборудване, които представляват «сърцето» на кораба, но и на фабриката. От редовния анализ на пробата на смазката, се подобрява и удължава експлоатацията на оборудването и служи за точното програмиране на поддръжката на машините и на оборудването.

Cyclon Portal