NEWS

Top
 

Какво представляват маслата

Маслата са високо технологични продукти, които се считат за неразделни функционални части на всяко машинно оборудване. Правилният избор и употреба на маслата са изключително важни за правилното, безпрепятственото и резултатното функциониране на всяка машина.

Маслата представляват смес от основни масла (производни масла на рафиниране на суров петрол) и химични добавки, които се употребяват предимно с цел намаляването на триенето между движещите се повърхности, които се допират и които имат възможността да намаляват нагряването, което нараства, поради полученото триене по време на движението на повърхностите. Свойството на маслото да намалява триенето е познато, като „смазване”.

Също така, маслата могат да бъдат употребявани, като средство за предаване на сила, охлаждане (и отопляване) на повърхности или/ и почистване (flushing) на платки.

ФУНКЦИИ НА МАСЛОТО

Основните функции на маслата се състоят в:

 • Свеждане до минимум на триенето. Масленият филм, който се развива между движещите се метални повърхности при обикновен допир, не позволява въпросния допир.
 • Намаляване на нарастващото загряване. Колкото по-гъсто е маслото, толкова е по-голямо вътрешното триене и нарастващото загряване. Правилният избор на масло, предлага нужния баланс между него – това, което е необходимо за предпазването на машината без да се образува прекомерно вътрешно триене на използваното масло.
 • Намаляване на износването е основната функция на маслото. По принцип, колкото по-гъсто е маслото, толкова по-голяма е защитата от износване, заедно с добавките, които също играят важна роля. Съвременните добавки позволяват употребата на леко гъсто масло, за да се предпази от износване.
 • Отстраняване на замърсителите (запазване на суспензията на маслото и разпръскване на замърсителите)
 • Предпазване от корозия и ръжда. Тъй като маслата „остаряват”, образуват корозивни странични продукти. С предпазването на металните части се заемат конкретни антикорозионни/ против ръжда добавки.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАСЛОТО

Маслата се характеризират от:

 • Висока температура на възпламеняване и ниска температура на течливост (за да тече и да смазва в широка гама на температурни стойности)
 • Висок вискозитетен индекс (за да остане стабилно и да смазва в широка гама на температурни стойности и температурни промени)
 • Термична устойчивост
 • Отделяне (свойство за отделяне на вода)
 • Предотвратява корозията
 • Висока устойчивост на окисляване
 • Смесваемост с други масла
 • Резултатна употреба при високо налягане и товар
Cyclon Portal