NEWS

Top
 

Смазочни материали и околна среда

ЦИКЪЛ НА ЖИВОТА НА ЦИЛИНДА

Животът на смазочните материали започва от нефтения кладенец, от който се добива суровото масло и завършва в рафинерията на рафинерията за производството на основна смазка (Base Lube Oil). В подробности:

 

  1. Пробиване и добив на суров нефт и транспортирането му до петролните рафинерии.
  2. Производство на първичен лубрикант (сред другите продукти).
  3. Смесване на основния лубрикант с добавки за производство на смазочни продукти, опаковане и маркетинг на смазочни материали.
  4. Използване на смазочни материали до загуба на смазочни свойства.
  5. Сменете смазките с пресен продукт.

 

Отпадъчните масла (ALE) са токсични отпадъци, произведени в големи количества. Те са опасни, защото съдържат много опасни съединения, добавени или създадени по време на употребата им (тежки метали, хлор, полиароматни въглеводороди). Очевидно е, че лошата практика и / или неправилният начин на изхвърляне могат да бъдат особено опасни както за човешкото здраве, така и за околната среда.

Cyclon Portal