NEWS

Top
 

Igienă și siguranță – bune practici

Conform informațiilor și regulilor prevăzute de Regulamentul REACH, Regulamentul CLP și legislația-cadru privind deșeurile, există un set de bune practici pentru manipularea în condiții de siguranță a lubrifianților și în special a deșeurilor de uleiuri lubrifiante. În continuare enumerăm câteva sfaturi dintr-o listă extinsă de bune practici (de exemplu, SEPA, COSHH etc.) pentru utilizatorii de lubrifianți și deșeuri de uleiuri lubrifiante.

A FACE:
 • Întotdeauna port mănuși de protecție.
 • Păstrez și depozitez materialul în recipiente aflate în bună stare, departe de condiții meteo vitrege și de foc.
 • În cazul scurgerii de material folosesc imediat materiale absorbante (de ex. rumeguș) pentru a curăța pata.
 • Materialul absorbant poluat cu ulei este un deșeu periculos. Îl îndepărtez în același mod ca și deșeurile de uleiuri lubrifiante.
 • În calitate de consumator, evit să schimb de unul singur lubrifiantul, ci solicit servicii profesionale.
 • Comunic cât mai grabnic posibil cu un colector autorizat legal pentru colectarea deșeurilor de uleiuri lubrifiante.
A SE EVITA:
 • Evitați contactul cu pielea, ochii etc.
 • Nu inspir emisii și nu mănânc sau fumez în apropierea lubrifiantului.
 • Nu arunc lubrifiantul neutilizat sau uzat la gunoi, pe sol sau în canalizare.
 • Nu folosesc lubrifianți reziduali pentru a controla praful pe drumuri.
 • Nu permit amestecarea uleiurilor lubrifiante reziduale cu alte deșeuri și / sau apă.
 • Nu livrez uleiuri lubrifiante reziduale către colectori neautorizați și / sau ilegali.
Cyclon Portal