NEWS

Top
 

Legislație

ÎNREGISTRAREA, EVALUAREA ȘI AUTORIZAREA PRODUSELOR CHIMICE (REACH)

Lubrifianții de bază produși sau importați în Europa trebuie înregistrați în conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH). Această obligație se referă atât la producătorii primari, cât și la producătorii din aval.

Scopul Regulamentului REACH este de a asigura sănătatea și siguranța utilizatorilor din lanțul de aprovizionare (utilizatori industriali, profesioniști și consumatori). Rezultatul Regulamentului REACH este crearea unor fișe extinse cu date de securitate privind substanțele chimice înregistrate.

CLASIFICAREA, ETICHETAREA ȘI AMBALAJUL (CLP)

Coroborat cu Regulamentul REACH, Regulamentul (EK) 1272/2008 (CLP) stabilește condițiile de clasificare, cerințele de etichetare și ambalare corespunzătoare a produselor lubrifiante în funcție de caracteristicile lor periculoase. Scopul este de a informa utilizatorii din lanțul de aprovizionare într-un mod adecvat și inteligibil cu privire la riscul potențial în timpul utilizării substanțelor chimice.

În termeni simpli, eticheta de pe container furnizează toate informațiile necesare pentru utilizarea corespunzătoare a lubrifianților.

LEGISLAȚIA - CADRU REFERITOARE LA DEȘEURI

Atât legislația națională (Legea 4042/2012), cât și cea europeană (Directiva 2008/98 / CE), au creat cadrul pentru gestionarea uleiurilor lubrifiante reziduale. Producătorii și utilizatorii de lubrifianți trebuie să respecte acest cadru. Legislația acceptă rezultatele evaluărilor ciclului de viață a lubrifianților și impune ierarhizarea măsurilor de gestionare a deșeurilor:

  • Prevenirea: prima opțiune.
  • Pregătirea pentru reutilizare
  • Reciclarea: pentru producerea de produse pentru utilizare inițială.
  • O altă recuperare (de exemplu pentru recuperarea energiei)
  • Eliminarea: calea mai puțin preferată

Întrucât uleiurile lubrifiante reziduale nu pot fi utilizate pentru fertilizare și (b) sunt deșeuri periculoase, primele două etape nu pot fi aplicate. Astfel, conform legislației, reciclarea (rerafinarea) este procesul de gestionare preferat. Producătorii de uleiuri lubrifiante reziduale sunt responsabili pentru gestionarea deșeurilor proprii.

Cyclon Portal