Τελευταία Νέα

  • el
  • en
  • fr
  • bg
  • sr
Top
 

Tehnologia TriboACT

Tehnologia TriboACT® (apanaj exclusiv al LPC) se bazează pe un sistem inovator și special de aditivi, care, datorită polarității diferite a componentelor sale, activează interacțiuni chimice puternice, maximizând astfel protecția oferită de lubrifiantul motorului. Acțiunea puternică și sinergia componentelor TriboACT® sporesc caracteristicile tribologice critice ale lubrifiantului:

  • Compatibilitatea membranei lubrifiante cu supapele
  • Controlul uzurii în zona pistonului și a arcului
  • Capacitatea de curățare a lubrifiantului în zona turbocompresorului
  • Economisirea combustibilului

TriboACT® Formula asigură superioritatea tehnologică și inovația în lubrifiere. Dezvoltarea tehnologiei TriboACT® este rezultatul a 35 de ani de experiență, cercetare și dezvoltare în sfera lubrifianților, precum și de investiții semnificative și parteneriate strategice, menite să conducă la crearea de produse de înaltă tehnologie și valoare adăugată.