NEWS

Top
MOTORNA MAZIVA

Mineralna, sintetička ili polu-sintetička, u zavisnosti od porekla osnovnog maziva (mineralno, sintetičko ili mešavina)

Tipični sastav:

 • Bazna ulja / 70-95{aefdc1ce9998bd9dbf33b78463c450130094ff3de39f32e9f75e3a3ca2d37e29}
 • Aditivi za poboljšanje / 5-20{aefdc1ce9998bd9dbf33b78463c450130094ff3de39f32e9f75e3a3ca2d37e29}
 • Modifikator viskoznosti / 0-20{aefdc1ce9998bd9dbf33b78463c450130094ff3de39f32e9f75e3a3ca2d37e29}
 • Drugi aditivi / 0-2{aefdc1ce9998bd9dbf33b78463c450130094ff3de39f32e9f75e3a3ca2d37e29}

Ključni faktori kontrole kvaliteta:

 • Simulator hladnog pokretanja,
 • Indeks viskoznosti,
 • Ukupni bazni broj (TBN),
 • Odobrenje proizvođača (homologacija)
MAZIVA ZA TRANSMISIJU
 • Menjačka kutija i diferencijal
 • Radna vozila (UTTO, CAT)
 • Tečnosti za automatsku transmisiju

Osnovni faktori kvaliteta:

 • Unutrašnje hlađenje delova pri prenosu toplote u menjačku kutiju ili u odvojene spremnike za ulje
 • Zaštita od penušanja, korozije, habanja i depozita
 • Oksidacijska stabilnost
 • Kompatibilnost elastomera
 • Karakteristike trenja kompatibilne sa materijalima sinhronizatora čime se obezbeđuje optimalna usklađenost brzina
 • Visoka zaštita od pritiska
 • Reološka svojstva na niskim temperaturama (uglavnom za tečnosti automatske transmisije)
 • Visok indeks viskoznosti (uglavnom za tečnosti automatske transmisije)
 • Izvanredna svojstva protiv penušanja i brzina otpuštanja vazduha radi omogućavanja pravilnog funkcionisanja hidraulike
HIDRAULIČNA MAZIVA

U hidrauličnim mazivima količina aditiva je samo 0,5-2,0{aefdc1ce9998bd9dbf33b78463c450130094ff3de39f32e9f75e3a3ca2d37e29}. Hidraulično mazivo dobrog kvaliteta je posebna smeša aditiva sa baznim uljima visokog kvaliteta.

Osnovni faktori kvaliteta:

 • Adekvatna viskoznost
 • Termostabilnost pri radu na visokim temperaturama koja inhibira oksidisanje maziva
 • Svojstva protiv penušanja, koja štite od stvaranja pene i zarobljavanja vazduha, faktora koji su odgovorni za različite probleme, kao što su nepravilan rad hidraulike i gubitak kontrole ili vibracije, oksidisanje maziva itd.
 • Zaštita od rđanja i korozije
 • Kompatibilnost sa zaptivcima
 • Propustljivost filtera koja određuje „stepen“ čistoće maziva, tamo gde je to svojstvo neophodno.
 • Mogućnost deemulgacije (separacije i izvlačenja iz vode), budući da voda u hidrauličnom sistemu može izazvati koroziju, kavitaciju pumpi, probleme sa filterima i druge nepoželjne efekte.
 • Oksidaciona stabilnost
 • Otpornost na habanje
 • Baznost (TAN)
 • Odobrenja proizvođača mašina (homologacija)
DRUGA INDUSTRIJSKA MAZIVA

U industriji se koriste posebna maziva, koja zavise od njihove upotrebe i proizvodnje. Razlikujemo maziva za:

 • Tekstilnu industriju
 • Reduktore
 • Transformatore
 • Mašine za sečenje metala
 • Klizne staze
 • Vazdušne kompresore i turbopunjače
 • Rashladne uređaje
 • Prenos toplote
 • Prehrambenu industriju
 • Lance i sajle
 • Kružne sisteme
 • Alatne mašine
 • Specijalne namene

Najvažniji zadatak pri podmazivanju je efikasno smanjenje trenja između dve površine koje dolaze u kontakt, jer se na taj način smanjuje habanje, povećava se njihov vek trajanja i na dugoročnom planu se ostvaruje i ušteda. Zaposleni na održavanju u industriji će uraditi sve što je u njihovoj moći da postignu maksimum upotrebljivosti svake mašine, tako što će svesti njihovo kvarenje na minimum. U tom smislu, podmazivanje je veoma bitan faktor, jer će i najbolji preventivni plan održavanja propasti bez pravilno sprovedenog podmazivanja. Pravi lubrikant, na pravom mestu, u pravo vreme i u pravoj količini predstavlja samu srž pravilno organizovanog podmazivanja svake mašine.

Cyclon Portal