NEWS

Top
 

Марка

Maziva sa oznakom Cyclon imaju izraženo prisustvo na grčkom i međunarodnom tržištu više od 35 godina, važeći svih ovih godina za sinonim visokog kvaliteta. Na globalnom tržištu na kojem se razvoj i tehnološki zahtevi u oblasti savremene lubrikacije (savremeni motori, ušteda goriva, ekstremni radni uslovi itd) povećavaju, prosto bi bilo nemoguće da se maziva Cyclon ne nalaze na prvim linijama, kada je reč o inovativnosti.

Tako su se i maziva i brend Cyclon menjali prateći savremene zahteve.

Celokupan poduhvat obnavljanja brenda CYCLON i razvoja MAZIVA NOVE GENERACIJE je zasnovan na 4 osnovna stuba razvoja, koji utiču jedan na drugi i pokrivaju istovremeno savremene zahteve tržišta.

  1. Inovacija
  2. Tehnologija
  3. Ušteda
  4. Životna sredina

Inovacija
Novi vrhunski proizvodi u svim linijama maziva koja u svom sastavu sadrže novu TriboACT® FORMULU, patentiranu za maziva CYCLON. Dizajn novog pakovanja i novog logotipa CYCLON je rezultat saradnje kompanije sa Odsekom za industrijski dizajn Univerziteta Egeja i međunarodne dizajnerske kompanije MINALE.
Tehnologija
Nova maziva su razvijena u saradnji sa stranim kompanijama za proizvodnju aditiva, uz upotrebu najsavremenije tehnologije. Razvijena su u cilju ispunjavanja zahteva motora poslednje generacije.
Ušteda
Nova Maziva CYCLON doprinose značajnoj i merljivoj uštedi goriva pri upotrebi. Obezbeđuju velike intervale zamene i čišćenja motora.
Životna sredina
Nova Maziva su kompatibilna sa svim sistemima za odvod izduvnih gasova najnovije tehnologije Njihova upotreba smanjuje emisiju štetnih materija i doprinosi zaštiti životne okoline.

Takođe, renovacija brenda Cyclon je izvršeno i značajnim intervencijama na 5 tačaka, koje čine novu sliku brenda CYCLON:

1. Obnova logotipa Cyclon
2. Nove linije mazivnih proivoda i novi vrhunski proizvodi u svakoj od njih
3. Nova ambalaža
4. Inovativni proizvodi sa TriboACT® FORMULOM u svom sastavu
5.  Nova dinamična marketinška strategija na svim nivoima

Cyclon Portal