NEWS

Top
 

Maziva i životna sredina

ŽIVOTNI VEK MAZIVA

Životni vek maziva započinje na naftnoj bušotini iz koje se crpi sirova nafta, a zatim se prenosi u rafineriju gde se od nje proizvodi bazno mazivno ulje (Base Lube oil).

Detaljnije:

  1. Bušenje i crpljenje sirove nafte i njeno prenošenje u naftne rafinerije.
  2. Proizvodnja primarnog baznog mazivnog ulja (između ostalih proizvoda).
  3. Mešanje baznog mazivnog ulja sa aditivima za proizvodnju maziva, pakovanje i plasiranje proizvoda za podmazivanje.
  4. Upotreba maziva do gubitka mazivnih svojstava.
  5. Zamena maziva svežim proizvodom.

Otpadna Mazivna Ulja (OMU) su toksični otpad koji nastaje u velikim količinama. Opasna su zato što sadrže mnoga opasna jedinjenja koja se dodaju ili nastaju tokom njihove upotrebe (teški metali, hlor, poliaromatični ugljovodonici). Očigledno je da loše postupanje ili/i pogrešno rukovanje ovim materijama može biti izuzetno opasno, kako po ljudsko zdravlje, tako i po životnu okolinu.

Cyclon Portal