NEWS

Top

Maziva su proizvodi visoke tehnologije koji se smatraju neophodnim sastojkom u funkcionisanju svih vrsta mašinskih postrojenja. Dobar izbor i upotreba maziva je presudan za pravilan, neometan i efikasan rad svake mašine.

Maziva su smeše baznih ulja (mazivnih derivata koji nastaju rafinacijom sirove nafte) i hemijskih aditiva koji se koriste prvenstveno u cilju smanjenja trenja izmedju pokretnih površina koje se dodiruju, i koji imaju mogućnost da smanje toplotu, koja nastaje kao proizvod trenja tokom kretanja površina. Svojstvo maziva da smanjuje trenje je poznato kao „lubrikacija“.

Osim toga, maziva se mogu koristiti i kao sredstvo za prenos snage, hlađenja (ili grejanja) površina i/ili čišćenja (ispiranja) sistema.

FUNKCIJE MAZIVA

Glavne funkcije maziva su:

 • Smanjenje trenja. Mazivni film koji nastaje između pokretnih metalnih površina koje dolaze u kontakt ne dozvoljava da dođe do tog kontakta.
 • Smanjenje razvijanja toplote. Što je gušće mazivo to je veće unutrašnje trenje kao i toplota koja nastaje tom prilikom. Pravilan odabir maziva doprinosi potrebnoj ravnoteži koja je neophodna za zaštitu mašine, bez stvaranja povećanog unutrašnjeg trenja kod maziva.
 • Smanjenje habanja je osnovna funkcija maziva. Uopšteno, što je gušće ulje, to je bolja zaštita od habanja, a i aditivi imaju, takođe, značajnu ulogu u tome. Savremeni aditivi dozvoljavaju upotrebu gušćeg maziva koje će u istoj meri štititi od habanja.
 • Uklanjanje nečistoća (njihova suspenzija i raspršivanje u ukupnoj masi lubrikanta)
 • Zaštita od korozije i rđe. Kako maziva „zastarevaju“, tako se stvaraju korozivni nusprodukti. Zaštitu metalnih delova obavljaju određeni antikorozivni/antirđajući aditivi.
GLAVNE KARAKTERISTIKE MAZIVA

Glavne karakteristike maziva su:

 • Visoka tačka zapaljivosti i niska tačka tečenja (kako bi moglo da teče i da podmazuje u određenom temperaturnom opsegu)
 • Visoki indeks viskoznosti (kako bi ostalo stabilno i kako bi moglo da podmazuje u određenom temperaturnom opsegu i opsegu temperaturnih promena)
 • Termička stabilnost
 • Deemulgacija (sposobnost separacije vode)
 • Sprečavanje korozije
 • Visoka otpornost na oksidaciju
 • Sposobnost mešanja sa drugim mazivima
 • Efikasno funkcionisanje pri visokim pritiscima i opterećenjima
Cyclon Portal