LAVA CYBIO-OB 2T

Екологично масло за 2-тактов извънбордов двигател
  • Бързо биоразградимо масло за 2-тактови двигатели
  • За извънбордови двигатели с водно/въздушно охлаждане, предварително смесване или директно впръскване на гориво
  • Отговаря на Nmma Tc-W3 спецификации или/и критерии за екомаркировка на ЕС
Packaging 20 L
NMMA TC-W3
Meets: EU Ecolabel criteria