ISO

Стремейки се към съвършенното качество на марката Cyclon, ние непрекъснато усъвършенстваме нашите процеси и методи на работа, като използваме всяка технолигична иновация, която може да доведе до по-безопасни, по-ефективни и по-екологични висококачествени продукти. Съответно ние сме сертифицирани по:

ISO

Стремейки се към съвършенното качество на марката Cyclon, ние непрекъснато усъвършенстваме нашите процеси и методи на работа, като използваме всяка технолигична иновация, която може да доведе до по-безопасни, по-ефективни и по-екологични висококачествени продукти. Съответно ние сме сертифицирани по:

Одобрения

Смазочните материали с марката Cyclon отговарят дори на най-строгите спецификации на OEM. Одобренията на нашите продукти гарантират напредналото ниво на технологии и качество на продуктите с марката Cyclon.
Разгледайте нашата таблица с одобрения на продуктите.

FOR PASSENGER VEHICLES FOR HEAVY DUTY DIESEL VEHICLES & INDUSTRY FOR MARINE LUBRICANTS

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Нашият отдел за безопастност, здраве и качество, както и високооборудваното и сертифицирано химическо звено отговарят за гарантирането на качеството на всички продукти с марката Cyclon.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Нашият отдел за безопастност, здраве и качество, както и високооборудваното и сертифицирано химическо звено отговарят за гарантирането на качеството на всички продукти с марката Cyclon.