TITANUS EP SYNPAO

Напълно синтетично индустриално трансмисионно масло
  • Синтетичен лубрикант от следващо поколение
  • За затворени промишлени съоръжения и лагерни системи, работещи при екстремни условия
220
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51517 Part 3 CLP (2008/11), DIN 51502; ISO 6743-6 (ISO-L-CKC/ISO-L-CKD), ISO 12925-1 CKC, CKD (2002); US Steel 224 (Updated); David Brown S1.53.101; AGMA 9005-E02 (2002)
Meets: Flender AG, Fives (Cincinnati Milacron) EP GO
320
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51517 Part 3 CLP (2008/11), DIN 51502; ISO 6743-6 (ISO-L-CKC/ISO-L-CKD), ISO 12925-1 CKC, CKD (2002); US Steel 224 (Updated); David Brown S1.53.101; AGMA 9005-E02 (2002)
Meets: Flender AG, Fives (Cincinnati Milacron) EP GO