COMET

Premium rashladno kompresorsko ulje
  • Naftensko bazno mineralno mazivo sa niskom tačkom točenja
  • Za rashladne kompresore koji rade sa svim tipovima hlorofluorougljovodoničnih rashladnih sredstava kao što su R12, R22, R502 i amonijakom
46
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51503 KAA, 51503 KA, 51503 KC; ISO 6743-3 (ISO-L-DRA); B.S. 2626/75
Meets: Bock, Howden, York, Grasson, Carrier, Sabroe
68
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51503 KAA, 51503 KA, 51503 KC; ISO 6743-3 (ISO-L-DRA); B.S. 2626/75
Meets: Bock, Howden, York, Grasson, Carrier, Sabroe