Lubrikanti

SASTAV

FUNKCIJE

 • Podmazuju pokretne delove i smanjuju trenje
 • Smanjuju oštećenja između pokretnih delova prilikom kontakta
 • Rashlađuju sistem
 • Štite od rđe i korozije
 • Održavaju čistoću podmazane površine
 • Odvode nečistoće
 • Kompatibilni sa zaptivnim elastomerima

PRIMENA

 • Putnički automobili
 • Teška teretna vozila
 • Prenosni sistemi
 • Motocikli
 • Industrijska oprema
 • Pomorska oprema

Masti

SASTAV

FUNKCIJE

 • Smanjuje trenje i habanje
 • Štiti od korozije
 • Pričvršćuje i štiti ležajeve od zagađivača i vode
 • Otporno na curenje
 • Dobro podnosi ekstremne uslove (pritisak - vlažnost - temperatura)

PRIMENA

 • Putnički automobili
 • Teška teretna vozila
 • Prenosni sistemi
 • Motocikli
 • Industrijska oprema
 • Pomorska oprema
1

Atmosferska destilacija

rastavljanje sirove nafte na komponente radi dalje obrade

2

Vakuum destilacija

razdvajanje smese na osnovu razlike u tački ključanja

3

Deasfaltiranje

razdvajanje asfalta

4

Rafiniranje rastvaračem

otklanjanje većeg broja prstenastih struktura i arome ulja destilata tečnom ekstrakcijom

5

Uklanjanje voska rastvaračem

uklanjanje voska od ulja za podmazivanje radi dobijanja dobre fluidnosti pri niskim temperaturama

6

Mešavine

mešanje raznih materijala ključanjem na raznim opsezima ključanja maziva radi dobijanja gotovog homogenog proizvoda

7

Kontrola kvaliteta

pouzdano testiranje sirovina i gotovih proizvoda u dobro opremljenoj sertifikovanoj hemijskoj laboratoriji kompanije

8

Pakovanje

1

Proizvodnja zgušnjivača

Kombinacija sirovina da bi se proizvele hemijske supstance za zgušnjivače.

2

Formiranje strukture zgušnjivača

Kontrolisano zagrevanje/hlađenje i dodavanje ulja da bi se dobila željena struktura i konzistentnost zgušnjivača.

3

Homogenizacija

Jedinstveno nanošenje zgušnjivača na ulje i povećanje učinka aditiva.

4

Kontrola kvaliteta

Precizno testiranje sirovina i gotovih proizvoda u dobro opremljenoj sertifikovanoj hemijskoj laboratoriji kompanije

5

Odzračivanje - filtriranje

Otklanjanje zarobljenog vazduha i nepoželjnih čestica radi poboljšanja teksture i većeg učinka.

6

Pakovanje