SUPER LIFT

Premium ulje za hidrauliku i liftove
  • Specijalno ulje za podmazivanje za upotrebu u hidrauličnim sistemima liftova
  • Nudi apsolutnu zaštitu i efikasnost
46
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 2 HLP
68
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 2 HLP