HYDRAULIC SP

Premium hidraulično ulje
  • Ulje visokih performansi sa aditivima protiv habanja za upotrebu pod širokim spektrom temperatura
  • Pogodno za sve hidraulične sisteme koji rade u zahtevnim uslovima kao u Poclain sistemima zbog svog visokog indeksa viskoziteta
15
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HV), ISO 11158 HV; Denison (Parker) HF-0, HF-2; AFNOR NF E48-603 HV, NF E48-690 (dry), NF E48-691 (wet); Vickers M-2950-S, I-286-S; Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46); Case IH Poclain
32
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HV), ISO 11158 HV; Denison (Parker) HF-0, HF-2; AFNOR NF E48-603 HV, NF E48-690 (dry), NF E48-691 (wet); Vickers M-2950-S, I-286-S; Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46); Case IH Poclain
46
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HV), ISO 11158 HV; Denison (Parker) HF-0, HF-2; AFNOR NF E48-603 HV, NF E48-690 (dry), NF E48-691 (wet); Vickers M-2950-S, I-286-S; Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46); Case IH Poclain
68
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HV), ISO 11158 HV; Denison (Parker) HF-0, HF-2; AFNOR NF E48-603 HV, NF E48-690 (dry), NF E48-691 (wet); Vickers M-2950-S, I-286-S; Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46); Case IH Poclain
100
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HV), ISO 11158 HV; Denison (Parker) HF-0, HF-2; AFNOR NF E48-603 HV, NF E48-690 (dry), NF E48-691 (wet); Vickers M-2950-S, I-286-S; Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46); Case IH Poclain