HYDROPREMIUM

Premium hidraulično ulje
  • Ulje visokog kvaliteta sa aditivima protiv habanja i korozije
  • Pogodno za maziva cirkulatornih i hidrauličnih sistema
32
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 2 HLP, DIN 51502 Cat. HLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HM); AFNOR NF E48-603 HM
46
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 2 HLP, DIN 51502 Cat. HLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HM); AFNOR NF E48-603 HM
68
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 2 HLP, DIN 51502 Cat. HLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HM); AFNOR NF E48-603 HM
100
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 2 HLP, DIN 51502 Cat. HLP; ISO 6743-4 (ISO-L-HM); AFNOR NF E48-603 HM