ADBLUE

AdBlue разтвор
  • Висока чистота, готова за употреба течност за дизелови отработени газове с 32,5% урея в ултра чиста вода (AUS32)
  • Използва се като добавка в тежкотоварни дизелови двигатели на камиони и автобуси, оборудвани със селективни системи за каталитична редукция
  • Подходяща за двигатели Евро IV, V и VI
Packaging 20 L | 10 L
ISO 22241; DIN 70070