CYCLONFLU PLUS

Премиум готова за употрепа охлаждаща течност
  • ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛИ, ОТ КОНЦЕНТРАТ НА ОХЛАЖДАЩАТА ТЕЧНОСТ (“АНТИФРИЗ” по НЕОРГАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ)
  • Използва се за защита срещу ниски (-21οC) или високи температури и корозия
  • ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА BS 6580:2010
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L
AFNOR NF R15-601; SAE J1034; ASTM D3306, D4656, D4985; BS 6580:2010; AS 2108; CUNA NC 956-16; ONORM V 5123; UNE 26361-88; FFV Heft R443; NATO S-759
Meets: VW Group TL-774C (G11); MB 325.0, MB 326.0, MB/DBL 7700.20; MAN 324 NF
Πληροί: Γ.Χ.Κ. 349/2012