ARMOR MEDIUM

Първокласно морско цилиндрово масло
  • Детергентно смазочно масло от алкален тип
  • за използване в картерната система на корабни дизелови двигатели с напречна глава с бавна скорост и висока мощност, особено двигатели с бутала с маслено охлаждане
30
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), WinGD (NOL), Mitsubishi, Kemel
Meets: API CC