ATF PROTECΤ NG 7-9

Напълно синтетично масло за автоматични трансмисии
  • MB 9-степенни трансмисии
  • Увеличаване на икономията на гориво
  • Превъзходна производителност при превключване
Packaging 4x4 L | 12x1 L
MB 236.17 (P/N A 002 989 06 03), MB 236.16 (P/N A 001 989 92 03), MB 236.15 (P/N A 001 989 77 03, P/N A 001 989 78 03)
Suitable: MB NAG3, NAG2FE+, MB 9-G Tronic, 7-G Tronic+, MB 725.0xx, 722.9xx, 724.2xx