GEAR PRIME

Премиум масло за задвижването
  • Ниска скорост/Нормални условия на натоварване
80W
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L
API GL-1
90
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L
API GL-1
140
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L
API GL-1