CYBIO-GEAR

Биоразградимо масло за индустриални предавки
  • Синтетичен лубрикант от следващо поколение
  • За затворени индустриални зъбни колела и лагери в екологично чувствителни приложения
  • Отговаря на критериите за биоразградимост, екотоксичност и въглеродно съдържание на екомаркировката на ЕС
220
Packaging 208 L | 20 L
ISO 15380 (HEES); DIN 51517 Part 3 CLP (2008/11), DIN 51502
Meets: US Steel 224; AGMA 9005-E02; EU Ecolabel criteria
320
Packaging 208 L | 20 L
ISO 15380 (HEES); DIN 51517 Part 3 CLP (2008/11), DIN 51502
Meets: US Steel 224; AGMA 9005-E02; EU Ecolabel criteria