CYCLONFLU LL G13

Премиум готова за употрепа охлаждаща течност
  • MEG & glycerol-based, ready-to-use antifreeze
  • За охладителната система на лекотоварни/тежкотоварни превозни средства, където VW TL 774 J (G13) е изискване на производителя
  • Съвместима с течности G12/G12+/G12++
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L
BS 6580; ASTM D3306; VW Group TL-774J (G13)
P/N: VW G 013 A8J 1G, G 013 A8J M1; MB 000 989 28 25, MB 000 989 28 25 11; Porsche 000 043 301 47
Compatible: G12++, G12+, G12, G11