MAGMA HYPER X-200

Премиум синтетично двигателно масло
  • Ilsac Gf-6 & Api Sp-Одобрено (5W30)
  • Бензин, високоетанолов бензин, LPG, CNG
  • Енергийно ефективна формула
5W30
Packaging: 208 L | 60 L | 4x4 L | 12x1 L
API SP-RC, SP (approved), SN Plus-RC (approved); ILSAC GF-6A (approved)
Level: API SN Plus, SN-RC, SN, SM, SL, SJ, CF; ILSAC GF-5
5W40
Packaging: 208 L | 60 L | 4x4 L | 12x1 L
API SP (approved), SN Plus (approved)
Level: API SN, SM, SL, SJ, CF
10W40
Packaging: 4x4 L
API SP (approved), SN Plus (approved)
Level: API SN, SM, SL, SJ, CF