NAUTILUS VLS/25

Първокласно морско цилиндрово масло
  • Много нискоалкално цилиндрово масло
  • За смазване на бавнооборотни корабни дизелови двигатели с напречна глава, използващи корабен газьол с изключително ниско съдържание на сяра (MGO)
  • Препоръчва се за двигатели в плавателни съдове, влизащи в зони за контрол на емисиите (разрешено съдържание на сяра ≤0,1%)
50
Packaging 208 L
MAN ES, WinGD