PREMUS™ BNT

Неорганична грес с повишена производителност
  • Специална, неорганично сгъстена с високо вискозитетна база течна грес
  • За приложения с чести температурни промени (от ниски до много над 150oC), напр. секцията за сушене на машини за хартия и лагери на електрически двигатели на много горещи вентилационни системи
2
Packaging 180 Kg | 15 Kg
DIN 51825 K2P-20; ISO 6743/9 L-X-BEAA2