GRADE:
TYPE:

MAGMA SYN V-FE

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN M-FE

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA PRO V1

Премиум синтетично двигателно масло

MAGMA PRO PSA

Премиум синтетично двигателно масло

MAGMA PRO FD5

Премиум синтетично двигателно масло

MAGMA PRO DXS

Премиум синтетично двигателно масло

MAGMA SYN ULTRA-S

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA PRIME

Премиум двигателно масло

MAGMA MULTI

Премиум двигателно масло

MAGMA EXTRA

Премиум двигателно масло

MAGMA X-100

Синтетично двигателно масло

MAGMA SYN TDI

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN RNL

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN RC

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN PSA

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN FD

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN F1 15W40

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN F1 10W40

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN DXS

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SYN ULTRA

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA SUPER

Премиум двигателно масло

MAGMA SYN V1

Напълно синтетично двигателно масло

MAGMA HYPER X-200

Премиум синтетично двигателно масло