NEWS

Top

GEAR EP/GL-5

gear_ep-gl5_-1l
GEAR EP/GL-5

Υπερενισxυμένες πολύτυπες βαλβολίνες με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP). Σχεδιασμένες για υποειδή διαφορικά που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων. Δημιουργούν ισχυρή λιπαντική μεμβράνη ακόμη και στην περίπτωση κρουστικών φορτίων. Κατάλληλες και για την λίπανση γραναζοκιβωτίων με υποειδή, κωνικά ή σπειροειδή γρανάζια καθώς και συγχρονισμένων κιβωτίων ταχυτήτων όταν απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής GL-5 σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα.

80W-90
API GL-5; U.S. MIL L-2105D; MAN 342 Type M1, 342 Type M2; ZF TE-ML 05A, TE-ML
12E, TE-ML 16B, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A (approved), TE-ML 07A, TE-ML 08,
TE-ML 16C, TE-ML 16D
Suitable: Volvo 97310 (1273.10)

85W-90/85W-140
API GL-5; U.S. MIL L-2105D; MAN 342 Type M1, 342 Type M2; ZF TE-ML 05A, TE-ML
07A, TE-ML 08, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 21A
Suitable: Volvo 97310 (1273.10)

Δείτε εδώ το τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

Δείτε εδώ το MSDS του προϊόντος SAE 80W-90

Δείτε εδώ το MSDS του προϊόντος SAE 85W-90

Δείτε εδώ το MSDS του προϊόντος SAE 85W-140

 • ΚΩΔΙΚΟΣ
 • $ 100 Monthly
  • JE02501
  • JE02504
  • JE02508
  • JE02509

  • JE03001

  • JE03501
  • JE03504
 • GRADE/SAE
 • $ 100 Monthly
  • 80W-90
  • 80W-90
  • 80W-90
  • 80W-90

  • 85W-90

  • 85W-140
  • 85W-140
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 • $ 100 Monthly
  • 208L
  • 20L (PAIL)
  • 4 x 4L
  • 12 x 1L

  • 208L

  • 208L
  • 20L (PAIL)
Cyclon Portal