GEAR EP/GL-5

Премиум масло за задвижването
  • Силно натоварени хипоидни зъбни колела и оси
  • Повишена защита от износване
  • API Gl-5 & US Mil-L-2105D
80W90
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L
API GL-5; MIL-L-2105D; SDFG OP-1705; MAN 342 Type M1, 342 Type M2, 342 N; ZF TE-ML 05A, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A (approved), TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 16C, TE-ML 16D
Suitable: Volvo 97310 (1273.10)
85W90
Packaging 208 L | 20 L
API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M1, 342 Type M2; ZF TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 21A
Suitable: Volvo 97310 (1273.10)
85W140
Packaging 208 L | 20 L
API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M1, 342 Type M2; ZF TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 21A
Suitable: Volvo 97310 (1273.10)