COMET SYNPOE

Potpuno sintetičko rashladno kompresorsko ulje
  • Potpuno sintetičko mazivo za rashladne kompresore na bazi poliesterskih ulja
  • Sa niskom tačkom tečenja, pogodno je za kompresore koji rade sa novim tipom fluorougljovodoničnim rashladnim sredstvima kao što su R134a, R404a, R407c, R410a/b, itd
  • Kompatibilno sa CFC i HCFC rashladnim sredstvima stare generacije
68
Packaging 20 L
DIN 51503 KD; ISO 6743-3 (ISO-L-DRD)
Meets: Bock, Howden, York, Grasson