COMET SYNPOE

Напълно синтетично масло за хладилни компресори
  • Напълно синтетично масло за хладилни компресори на поли-олео-естерна основа
  • С ниска точка на течливост, той е подходящ за компресори, работещи с нов тип хидрофлуоровъглеродни хладилни агенти, като R134a, R404a, R407c, R410a/b и др.
  • Съвместим с остарели CFC и HCFC хладилни агенти
68
Packaging 20 L
DIN 51503 KD; ISO 6743-3 (ISO-L-DRD)
Meets: Bock, Howden, York, Grasson