CYBIO-STETUB

Skološko ulje za cev krme
  • Potpuno sintetičko (na bazi estra) biorazgradljivo/nije bioakumulativno
  • Namenjeno za podmazivanje sistema cevi krme
  • U skladu sa zahtevima U.S. EPA (2013 VGP)

Currently unavailable 

100
Packaging 208 L
US EPA VGP (2013)
Meets: EU Ecolabel criteria
150
Packaging 208 L
US EPA VGP (2013)
Meets: EU Ecolabel criteria