SUPER LIFT

Първокласно Хидравлично/ Асансьорно масло
  • Специално смазочно масло за използване в хидравличните системи на асансьори
  • Предлага абсолютна защита и ефективност
46
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 2 HLP
68
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 2 HLP