COMET

Първокласно масло за хладилни компресори
  • Минерално масло на нафтенова основа с ниска точка на течливост
  • За хладилни компресори, работещи с всички видове хлоро флуоро въглеводородни хладилни агенти, като R12, R22, R502 и амоняк
46
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51503 KAA, 51503 KA, 51503 KC; ISO 6743-3 (ISO-L-DRA); B.S. 2626/75 Meets: Bock, Howden, York, Grasson, Carrier, Sabroe
68
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51503 KAA, 51503 KA, 51503 KC; ISO 6743-3 (ISO-L-DRA); B.S. 2626/75 Meets: Bock, Howden, York, Grasson, Carrier, Sabroe