COMET

Premium kompresorsko ulje za rashladne uređaje
  • Mineralno ulje na naftenskoj bazi sa niskom tačkom tečenja
  • Za rashladne kompresore koji rade sa svim tipovima hlorofluorougljovodoničnih rashladnih sredstava, kao što su R12, R22, R502 i amonijak
46
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51503 KAA, 51503 KA, 51503 KC; ISO 6743-3 (ISO-L-DRA); B.S. 2626/75 Meets: Bock, Howden, York, Grasson, Carrier, Sabroe
68
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51503 KAA, 51503 KA, 51503 KC; ISO 6743-3 (ISO-L-DRA); B.S. 2626/75 Meets: Bock, Howden, York, Grasson, Carrier, Sabroe