HERCULES LPG

Напълно синтетично компресорно масло
  • Висока производителна стсинтетичена смазка за компресори работещи със газ
  • Проектиран за затворени компресори, работещи с пропан-бутан, втечнен природен газ, HC-химически газ или среда, пълна с химически газ
150
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-3 (ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAC)
Meets: Linde, Burckhardt Compression