NAUTILUS LS

Първокласно морско цилиндрово масло
  • Превъзходно качество, средно-алкално цилиндрово масло
  • За смазване на бавнооборотни, кръстосани корабни дизелови двигатели, използващи остатъчен тип горива с ниско съдържание на сяра
  • Препоръчва се за използване в двигатели с напречна глава с висока мощност, използващи остатъчни горива от умерен тип със съдържание на сяра ≤1 %
50
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), WinGD (NOL)