NAUTILUS LS

Premium pomorsko cilindarsko ulje
  • Srednje alkalno cilindarsko ulje izvrsnog kvaliteta
  • Za podmazivanje brodskih dizel motora male brzine sa pokretnom glavom, koji koriste gorivo sa niskom koncentracijom sumpora
  • Preporučeno za upotrebu u visoko produktivnim motorima sa pokretnom glavom, koji koriste umereni tip rezidualnog goriva sa 1 % sadržaja sumpora
50
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), WinGD (NOL)