NAUTILUS MEDIUM

Първокласно морско цилиндрово масло
  • Високоалкални цилиндрови масла
  • За смазване на бавнооборотни, кръстосани корабни дизелови двигатели, използващи тежки остатъчни горива
  • Препоръчва се за използване в двигатели с напречна глава с висока мощност, използващи тежки остатъчни горива със съдържание на сяра 1-3%
50
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), WinGD