NAUTILUS MEDIUM

Premium pomorsko cilindarsko ulje
  • Visoko alkalno ulje cilindarsko ulje
  • Za podmazivanje sporih brodskih dizel motora sa pokretnom glavom koji koriste teško rezidualno gorivo
  • Preporučeno za korišćenje za visokoproduktivne motore sa pokretnom glavom, koji koriste teško rezidualno gorivo sa sadržajem sumpora od 1 – 3%
50
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), WinGD