POSEIDON HT

Premium Marine Trunk Piston Engine Oil
  • Premium quality trunk piston engine oils
  • За използване в дизелови корабни двигатели, работещи с остатъчно гориво с високо съдържание на сяра (≥3%)
  • Проектиран за използване в средноскоростни, в главни задвижващи и спомагателни двигатели на дълбоководни кораби, на крайбрежни кораби и в стационарни електроцентрали
30 30
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF
30 40
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF
40 30
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF
40 40
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF
50 40
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF