POSEIDON HT

Premium pomorsko klipno motorno ulje prtljažnika
  • Premium kvalitet motorno ulje za klip prtljažnika
  • Za upotrebu u dizel brodskim motorima koji rade sa rezidualnim gorivom visokog sadržaja sumpora, više od 3%
  • Dizajnirano za upotrebu kod motora srednje brzine na glavni pogon i pomoćnih motora za prekookeanske brodove, obalske brodove i stacionirane elektrane
30 30
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF
30 40
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF
40 30
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF
40 40
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF
50 40
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), Wärtsilä (NOL), Rolls-Royce, Yanmar, Daihatsu, MaK, Hyundai HiMSEN
Meets: API CF