POSEIDON SX

Premium Marine Trunk Piston Engine Oil
  • Масла с най-висока производителност
  • For use in tunk piston engine oils
  • Препоръчва се за смазване на картера и цилиндрите на средно- или високоскоростни бутални дизелови двигатели, работещи при тежки условия на дестилатни горива с до 2% съдържание на сяра
30
Packaging 208 L
MAN ES, Wärtsilä
Meets: API CF
40
Packaging 208 L
MAN ES, Wärtsilä
Meets: API CF