POSEIDON SX

Premium pomorsko klipno motorno ulje prtljažnika
  • Ulje vrhunskih performansi
  • Za korišćenje u klipu prtljažnika motora
  • Preporučeno za podmazivanje cilindara za dizel motore sa klipovima srednje i velike brzine koji rade pod teškim uslovima na destilovana goriva do 2% sumpora
30
Packaging 208 L
MAN ES, Wärtsilä
Meets: API CF
40
Packaging 208 L
MAN ES, Wärtsilä
Meets: API CF