NAUTILUS HEAVY XT

Първокласно морско цилиндрово масло
  • Превъзходно качество, високоалкална смазка за цилиндър (MCL)
  • За смазване на бавнооборотни, кръстосани корабни дизелови двигатели, използващи HFO горива
  • Препоръчва се за използване като цилиндрови масла в двигатели с напречна глава с висока мощност, използващи тежки остатъчни горива със съдържание на сяра >1,5%
50
Packaging 208 L
MAN ES (NOL), WinGD (NOL), Mitsubishi