HERCULES LPG 150

Potpuno sintetičko kompresorsko ulje
  • Sintetičko gasovito kompresorsko mazivo visokih performansi
  • Dizajnirano za kompresore zatvorenog tipa koji rade na LPG, LNG, HC hemijski gas ili u sredini ispunjenoj hemijskim gasom
150
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-3 (ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAC)
Meets: Linde, Burckhardt Compression