HERCULES LPG 150

Напълно синтетично компресорно масло
  • Високоефективно синтетичено масло за газ компресори
  • Проектиран за компресори със затворен тип, работещи в LPG, LNG, HC-химически газ или среда, пълна с химически газ
150
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-3 (ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-DAC)
Meets: Linde, Burckhardt Compression