SILVER

Premium ulje za opštu upotrebu
  • Maziva visokog indeksa viskoziteta
  • Pogodno za drvene kalupe, alatke i sisteme koji zahtevaju čisto mazivo
10W
Packaging 208 L | 20 L | 15 L | 4x4 L | 12x1 L
30
Packaging 208 L | 20 L | 15 L | 4x4 L | 12x1 L